QHSE Policy

Az STV Csoport elsődleges célja a legfejlettebb technológiák és a legjobb erőforrások felhasználásával történő gyártás, hogy maradéktalanul megfeleljen a vevői elvárásoknak, a környezetvédelem, a munkavállalók egészsége és biztonsága mellett.

 

A menedzsment a minőségi kultúra előmozdítását szolgálja mindazok elkötelezettségével, akik a vállalatnál és a vállalatnak dolgoznak. Ez megköveteli, hogy mindenki részt vegyen, és tisztában legyen szerepével és felelősségével a minőség és a folyamatos fejlesztés céljainak elérésében, valamint a referenciaszabvány (ISO 9001: 2015) alkalmazásával.

A menedzsment a környezetvédelmi és biztonsági előírások alkalmazásának vállalati tanúsítását kívánja elérni az ISO 14000: 2015 és az ISO 45001: 2015 szerint.

 

E cél elérése érdekében az STV GROUP a következő pontokat határozta meg:

 

1. Minőségügyi rendszer

Fenntartja az UNI EN ISO 9001: 2015 szabványrendszert, valamint gondoskodik minden jövőbeni szabályozás felülvizsgálatáról, végrehajtásáról és dokumentálásáról.

 

2. Minőség és fejlesztés

Folyamatos minőségjavító tevékenységek ellátása olyan módszerek, programok és indikátorok segítségével amelyekkel a termelési folyamatok optimalizálhatók az erőforrások folyamatos felhasználása révén.

 

3. Vevői elégedettség

Az STV GROUP folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyfél elégedettség  mértékét, a panaszok megelőzése, a minőség javítása, a szállítási feltételek betartását a magas színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében..

 

4. Globális minőségellenőrzés

Harmadik fél által elkövetett hibák ellenőrzése és szűrése a beszállítói monitorozó rendszeren keresztül. A beszállítók ellenőrzése annak érdekében, hogy az általunk végzett munka megfeleljen az STV minőségpolitikájának.

 

5. A személyzet részvételének és növekedésének fokozása

Elősegíti a Társaság humán erőforrásának készségeit és részvételét a minőségi célkitűzések megvalósításában, képzések és hatékony kommunikáció segítségével.

 

A minőség hírnevet és megbízhatóságot teremt.

Az STV GROUP elvárja az ellátási lánc minden résztvevőjétől a megfelelő elkötelezettséget a dekralált minőségpolitika iránt. A vállalatirányítás biztosítja, hogy a minőségpolitikát a cég minden szintjén megismerjék és hasznosítani tudják.

 

Az STV GROUP hisz abban, hogy a biztonság, az egészség és a környezet tiszteletben tartása mellett végzett munka elengedhetetlen a vállalat innovációjának, termelékenységének és hírnevének növeléséhez.

 

Egészség és biztonság: a biztonságos és egészséges munkahely mindannyiunk alapvető joga, és egyben üzleti kötelezettség is. Az STV GROUP elkötelezett amellett, hogy a munkahelyet hatékonyan és termelékenyen tartsa, olyan szabályok és eljárások bevezetésével, amelyek célja a balesetek, sérülések és az egészségügyi kockázatoknak való kitettség minimálisra csökkentése minden alkalmazott és minden látogató esetében. Az alkalmazottak rendszeresen részesülnek biztonsági és egészségvédelmi oktatásban és képzésben.

 

Környezetvédelem: az STV GROUP folyamatosan elkötelezett amellett, hogy tevékenységét a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fentartásának figyelembevételével végezze. A termelés a környezetvédelmi jogszabályok betartásával történik. Elkötelezettek vagyunk a a környezetszennyezés és a káros anyagok kibocsátásának csökkentésében, az energia és víz hatékony felhasználásában, a termeléssel járó zajszint csökkentésében minimalizálásában valamint az újrahasznosításában. Környezetünk védelme mindannyiunk kötelessége, mely folyamatban mindenki részt vesz és mindenki felelősségre vonható.

 

Etikus magatartás: alapítása óta azt STV cégcsoport mindig is hitt abban, hogy az etikus hozzáállás és üzleti megközelítés elengedhetetlen az üzleti célok elérése érdekében A vállalat alkalmazza és ösztönzi az etikus magatartást, mint egy olyan napi tevékenység tanúbizonyságát, amely összhangban van az őszinteség, tisztesség és tisztelet elveivel, amelyek a Vállalatunkkal dolgozók és együttműködők vezérértékei. A célok megvalósításához szükséges elkötelezettség tudatában a vezetőség támogat minden ezzel kapcsolatos tevékenységet az integrált vállalatirányítási rendszernek való megfelelésével, annak folyamatos  fejlesztésének és frissentartásának biztosításával.

 

Társadalmi felelősségvállalás

Az STV GROUP támogatja a személy testi és kulturális integritásának tiszteletben tartását, és vállalja, hogy elkerüli az életkoron, nemen, szexuális irányultságon, egészségi állapoton, faji hovatartozáson, nemzetiségen, politikai nézeteken és vallási meggyőződésen alapuló megkülönböztetést; a Társaság alapvetőnek tartja többek között

•  az egyenlő lehetőségek megteremtését és a morális integritást,

• a céges kultúra ápolását, illetve az operatív működés céljává tűzi ki többek között a céges "jól-lét" elérését mind külső illetve belső működésében,

• konzisztens szerződési feltételeket biztosít, illetve a vállalati felelősségvállalás minden szintjén egyaránt minden alkalmazott számára, 

• a munkamennyiség meghatározásakor figyelembe veszi a személy egyéni illetve családi körülményeit, 

• szankcionálja a különféle erőszakos viselkedést legyen az mások méltóságának megsértése, szexuális zaklatás, kiközösítés vagy diszkrimináció

 

Az STV cégcsoport menedzsmentje törekszik a fentebb foglalt diszciplínák és törekvések minden szinten történő betartására. 

 

PQA-STV Group | Ed. 5 - 01/09/2022