QHSE Policy

Obiectivul principal al Net Digital Service este de a crea produse de calitate superioara, folosind cele mai avansate tehnologii si cele mai bune resurse disponibile. Ne străduim sa satisfacem pe deplin nevoile si așteptările clienților noștri, si ne asiguram ca facem acest lucru in conformitate cu cele mai înalte standarde de protecție a mediului, sănătate si siguranță a lucrătorilor.

 

Managementul promovează cultura calității prin necesitatea implicării tuturor celor care lucrează in companie si pentru companie. Acest lucru presupune conștientizarea de către fiecare persoana a rolului si responsabilităților sale in atingerea obiectivelor de calitate si îmbunătățire continua, prin aplicarea standardului de referința (ISO 9001:2015).

 

Managementul dorește să obțină certificarea corporativă pentru aplicarea reglementărilor de mediu și de siguranță conform standardelor ISO 14001:2015 și ISO 45001:2015.

Pentru a atinge acest obiectiv, Net Digital Service a definit următoarele puncte:

 

1. Sistemul de calitate

Menținerea unui sistem de calitate certificat conform standardului UNI EN ISO 9001:2015 și asigurarea implementării oricăror revizuiri reglementare viitoare.

 

2. Calitate și îmbunătățire

Realizarea unei activități de îmbunătățire continuă a calității prin definirea de metode, programe și indicatori pentru optimizarea proceselor de producție prin alocarea constantă de resurse.

 

3. Satisfacția clientului

Net Digital Service monitorizează constant gradul de satisfacție și loialitate a clienților pentru a îmbunătăți percepția externă asupra calității, a preveni reclamațiile și pentru a respecta termenele de livrare, oferind clienților un produs și un serviciu de înaltă calitate.

 

4. Controlul global al calității

Verificarea erorilor comise de terți prin intermediul unui sistem de control al activităților furnizorilor si a calității produselor furnizate, si menținerea unei comunicări constante cu furnizorii, astfel încât aceștia să fie conștienți de politica de calitate a companiei și să furnizeze produse de cea mai bună calitate.

 

5. Creșterea și implicarea angajaților

Îmbunătățirea abilităților și implicarea resurselor umane ale companiei, prin încurajarea participării și împărtășirii obiectivelor de calitate, prin intermediul formării, supervizării și comunicării eficiente.

 

Calitatea creează reputație și încredere.

Net Digital Service solicită implicarea tuturor participanților din lanțul valoric pentru a asigura implementarea și promovarea Politicii de Calitate. Managementul companiei promovează Politica de Calitate și asigură că aceasta este asimilată și împărtășită la toate nivelurile organizație

 

Net Digital Service consideră că lucrul în condiții de siguranță, sănătate și respect pentru mediu este esențial pentru a crește motivația, productivitatea și reputația companiei.

 

Sănătate și Siguranță

Un loc de muncă sigur și sănătos este o necesitate esențială pentru fiecare dintre noi și, de asemenea, pentru Net Digital Service. Compania este angajată să mențină locul de muncă eficient și productiv prin introducerea de reguli și proceduri menite să minimizeze riscul de accidente, vătămări și expunerea la riscuri pentru sănătate pentru toți angajații. Angajații sunt educați și instruiți în mod regulat privind siguranța și sănătatea.

 

Mediu

Net Digital Service este dedicată să desfășoare toate activitățile în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare, respectând mediul și dezvoltarea durabilă. Activitățile sunt realizate în conformitate cu legislația în materie de protecție a mediului și codurile de bune practici. Ne angajăm să: reducem poluarea, emisiile și deșeurile, să folosim eficient energia și apa, să minimizăm zgomotul și să reciclăm materialele. Respectul față de mediu este o obligație a fiecăruia dintre noi și toți suntem implicați și responsabili.

 

Conduita etică

De la înființarea sa, Net Digital Service crede în adoptarea unui comportament etic ca o condiție fundamentală pentru realizarea obiectivelor corporative. Compania adoptă și încurajează conduita etica ca pe o dovadă a unei activități zilnice coerente cu principiile onestității, echității și respectului. Acestea sunt valorile conducătoare ale celor care lucrează și colaborează cu Compania noastră. Conștienți de angajamentul necesar pentru a realiza acest proiect, Managementul se angajează să fie un promotor al fiecărei activități în acest sens, având sarcina de a asigura conformitatea cu sistemele integrate de management și de a gestiona evoluția și actualizarea lor.

 

Responsabilitatea socială

Net Digital Service promovează respectul pentru integritatea fizică și culturală a persoanei, și se angajează să evite discriminarea bazată pe vârstă, sex, orientare sexuală, starea de sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice și credințe religioase. Compania consideră fundamentale, printre altele:

• respectarea drepturilor oamenilor prin protejarea integrității lor morale și garantarea de oportunități egale

• promovarea culturii corporative și a metodelor de lucru care vizează obținerea de bunăstare organizațională în relațiile interne și externe de muncă

• asigurarea unor condiții egale și consistente, în conformitate cu termenii contractului și nivelul de responsabilitate organizațională al fiecărui angajat

• favorizarea ritmului de lucru cu nevoile personale și de familie ale angajaților

• sancționarea comportamentelor îndreptate spre încălcarea demnității individuale, cu referire specială la hărțuirea sexuală, hărțuire morală la locul de muncă și discriminare.

 

Managementul companiei Net Digital Service intenționează să mențină această politică integrată la toate nivelurile.

 

PQA-STV Group | Ed. 5 - 01/09/2022